Przydatne informacje dla wypełniającego wniosek:
  • Przy wypełnianiu wniosku zwóć uwagę na to, ze w nazwie firmy nie należy używać cudzysłowu, gdyż może to spowodować niemożliwość zatwierdzenia formularza
  • Po wypelnieniu wniosku pojawi się komunikat koncowy Wygenerowano płatność WN-00000000-0000-000000, który oznacza, że zamówienie zostało przyjęte; na maila podanego podczas zamówienia przesyłane są informacje dot. konta bankowego i kwoty, jaką należy wpłacić, aby sfinalizować zamówienie.
  • Opłać rejestrację domeny, aby sfinalizować swoje zamówienie.

Certyfikaty SSL

Oferujemy usługi rejestracji on-line, a także wznawiania certyfikatów bezpieczeństwa SSL.Więcej

Whois

Przeglądarka danych domen. Bez CAPTCHA.
Uzyskaj informacje dot. właściciela domeny, danych teleadresowych, rejestranta domeny.Więcej

Aplikacje

Projektujemy i implementujemy webowe aplikacje, wykorzystujące przeglądarkę internetową jako środowisko pracy swoich interfejsów.Więcej

Udostępnij